top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • bokadirekt stor_edited

Välkommen till dig själv och till dig som vill förbättra ditt liv! 

Livscoachning är så mycket mer än bara en process och en förändring – det är ditt liv, en del av dig och en resa mot förståelse, självkänsla, självförtroende och att du blir mästaren i ditt eget liv. 
Vi på Coach Ulf Bergström AB finns här för dig, vill få dig framåt, att du ska må bra och är specialister på att stärka dig i din strävan efter framgång, vare sig det gäller personlig utveckling, karriärframsteg eller att finjustera dina livsstrategier.

Vi erbjuder välanpassade metoder, skapade av kunskap, allmän kännedom, ur reflektion och långsiktighet, som leder till bestående förbättringar och förändringar.

Med ett personligen anpassat upplägg utifrån just dina behov och en tydlighet i det du vill, är vår uppgift att ge dig de verktyg och den kunskap som behövs för att skapa den framtid du behöver, vill och drömmer om.
Förändringen utgår från dig, här och nu, sker i en långsiktighet och i en långsiktighet.

Livscoachning – Din vägledare till personlig framgång 

Vad är livscoachning? Livscoachning i grunden en del av livet och en process som hjälper dig att låsa upp dina tankar, mönster, känslor, för att uppnå din potential, personliga och yrkesmässiga mål.
Din livscoach blir din guide, som ställer frågor och hjälper dig med insikter, för att uppnå det du vill i livet. Det handlar om att identifiera hinder, utveckla självinsikt och skapa handlingsplaner för att uppnå dina drömmar. 

Coaching och filosofi 

Coaching är en konst och vetenskap som kan betyda många saker, men i sin kärna är det en metod för att vägleda individer mot självinsikt och framgång. Vad är det du längtar efter? Är det passion i ditt yrke, ett nyttsteg i karriären, livet, mer harmoni i relationer eller stärkt självkänsla? Din personliga coach är din partner i detta steget, som hjälper dig att upptäcka och använda de svar du redan har inom dig. Det du vet och känner till och hjälper dig att utveckla dig själv, dina tankar, känslor och tankarna runt om allt.

Vi kommer att mötas via länk eller om du vill genom vanligt telefonsamtal och det gör att din geografiska plats inte spelar någon roll och att coachingen kommer att få alla möjligheter. Ta möjligheten att lyssna och påbörja ditt äventyr redan nu genom att boka ett kostnadsfritt introduktionssamtal och se hur vi tillsammans kan skapa förutsättningarna redan nu.
Ta möjligheten, så kommer en ny möjlighet.

Genombrottet du letat efter 

Är du redo att överträffa dina egna förväntningar och bemästra de genombrott som tidigare tycktes ouppnåeliga? Med hjälp av livscoachning, föreställ dig den oändliga potentialen som väntar när du konfronterar och besegrar dina inre tvivel. Våga ta större och fler steg, frigör dig från tyngden av andras tankar, och definiera dig själv utöver bara dina prestationer, under vägledning av en erfaren livscoach. 

Vad exakt är livscoaching? 

Livscoaching går utöver den traditionella coachningen. Medan många är bekanta med termen, är det viktigt att förstå dess verkliga betydelse och värde.  

I sin kärna är coaching en kraftfull metod för att utveckla individuella färdigheter och kapaciteter, vilket i sin tur förbättrar prestationen och det inre lugnet. 
Vår coaching fokuserar på det ‘här och nu’, snarare än att gräva i det förflutna eller spekulera för långt in i framtiden. Detta innebär att vi som coacher fungerar mer som katalysatorer för lärande och upptäckt, snarare än traditionella experter. 

Hur livscoaching förändrar ditt liv 

Livscoaching med oss är en dialog, inte en monolog. Våra coacher arbetar tillsammans med dig för att hitta de svar och lösningar som redan finns inom dig. Genom personliga samtal – antingen via telefon, videosamtal eller personliga möten – fokuserar vi på att hjälpa dig att utforska och förstå ditt eget mål och din ambition. Vår filosofi är att människor är mer benägna att engagera sig och fullfölja de planer de själva har utformat. 

Idag är coaching inte bara ett verktyg för att hantera problem; det har blivit en väsentlig resurs för de som söker att utforska och uppnå sina personliga och professionella mål. Låt oss hjälpa dig att upptäcka din egen väg och skapa den framtid du önskar. 

Utforska de olika facetterna av coaching: coach, livscoach, och karriärscoach 

Inom coachingvärlden finns det en mångfald av specialiseringar, var och en med sin egen unika inriktning och metodik. En ‘coach’ är en bred term som kan inkludera allt från en livscoach och karriärcoach till en personlig coach och säljcoach. Även om titlarna kan variera, är kärnan i coaching konstant: att främja lärande, utveckling och transformation hos individen. 

En livscoach fokuserar på personlig utveckling, hjälper individer att navigera genom livets utmaningar och uppnå personliga mål. Å andra sidan, är en karriärcoach mer inriktad på professionell utveckling, stödjer klienter i att nå sina karriärmål, och hjälper till med arbetsrelaterade frågor. 

Fördelar med en livscoach och livscoachning 

Fördelarna med Livscoaching: Att engagera sig i en relation med en livscoach kan ge betydande och varaktiga fördelar. En livscoach är inte bara en guide, utan en katalysator för förändring och självförbättring. Genom denna relation kan du: 

  • Tydliggöra och Uppnå Mål: Livscoaching hjälper dig att definiera och fokusera på dina personliga och professionella mål, samt utveckla en handlingsplan för att nå dem. 

  • Öka Din Självständighet: Genom att stärka din förmåga att fatta beslut och handla självständigt. 

  • Fördjupa Självinsikten: Uppnå en djupare förståelse för dina värderingar, övertygelser och drivkrafter. 

  • Förbättra Personligt och Professionellt Välbefinnande: Genom ökad livsglädje och arbetsnöjdhet. 

  • Stärka Ditt Bidrag: Både inom ditt team och i din organisation, genom att förbättra din förmåga att samarbeta och kommunicera effektivt. 

  • Djupgående Lärande och Utveckling: En livscoach hjälper dig att växa och utvecklas på ett sätt som är personligt meningsfullt för dig. 

Livscoachning för personlig tillväxt och utveckling 

Livscoachning är en idealisk lösning för dem som strävar efter att förbättra sitt liv på ett meningsfullt sätt. Genom att kombinera strategier för självförbättring och personlig tillväxt, hjälper en livscoach dig att identifiera och övervinna hinder, samt att uppnå dina drömmar och ambitioner. Oavsett om du söker vägledning i karriären, vill förbättra relationer eller utveckla personlig styrka, kan en livscoach vara nyckeln till att låsa upp din fulla potential. 

Genom att välja rätt coach för dina unika behov och mål, kan du påbörja en resa mot en mer uppfylld och framgångsrik framtid.

bottom of page