top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • bokadirekt stor_edited


Mitt största intresse är livet som sådant, min fru och våra barn, att må bra, andra människor och att vara bra och hjälpa till med det jag kan, ledarskap, det inre äventyret och företagande med allt det innebär. 


Har sedan tidiga tonåren studerat ledarskap, varit i ledarskapet och jobbat i ledarskapet och är helt säker och övertygad att bästa ledarskap börjar med självledarskap, som innefattar empati, förståelsen för mig själv och andra, värderingar, principer, moral, rutiner, osv. och samtidigt väldigt mycket kunskap om livet, gruppen och hur vi förhåller oss med/till andra. 

Har alltid gått min egen väg, levt min egen dröm, har misslyckats i mängder och därigenom lyckats med det jag vill.
-Det blev som jag ville, men inte alltid exakt som jag tänkte.
Har varit anställd som ledare/chef i mer än 25år och träffat dem flesta personligheterna igenom livet och har alltid varit nyfiken på reaktioner och framförallt olika beteenden som kommer ur stress. 

Jag har under mina år lyssnat på 100-tals människor, om deras problem, andras problem och lärt mig hur jag ska hantera mig själv med andra och tillsammans med andra hitta vägar som leder till att må bra och ett välmående. 
2011 så kom arbetsmiljöverket ut med nya riktlinjer gällande stress och det var då jag började fördjupa mig i just ämnet stress, vad stress är, hur det går att förebygga stress och komma tillbaka efter utbrändhet eller hjärntrötthet.

Insikten och kunskapen om att alla människor har en betingelse av grupptillhörighet, tankar, känslor och beteenden. 
När vi förändrar något av dessa så förändrar vi våran omgivning på ett eller annat sätt och allt börjar med våra tankar, hur vi tänker och vad vi vill. 
Så för att kunna skapa en medveten och långsiktig förändring behöver vi dels våga förändra och samtidigt ge förändringen tid för att vi ska kunna uppleva det nya som en del av våran vardag och vårat liv. 
Det som även behöver betraktas är att all förändring tar energi, är jobbigt på ett eller annat sätt och vi behöver tillägna förändringen tid för att uppnå det vi vill, oavsett vad det är vi vill uppnå. 
Den enda förändringen som är enkel är att återgå till samma mönster som vi tidigare varit i. 

Har sedan barnsben fått lära mig att inte gråta, att alltid vara lugn och tyst och som ett barn så är det en tuff uppgift att anpassa sig till vad vuxna säger och redan där kom den mentala tuffheten in. 
Efter många timmar på rummet i ensamhet och tystnad så lärde jag mig att fantasier, drömmar och att använda den kreativa förmågan är väldigt bra för att släppa på skam och skuld. 
Idag så använder jag rummet på ett helt annat sätt och idag mår jag bra i rummet och använder rummet i min mentala träning för att skapa lugn, ro och harmoni.

Att jag valt just titeln Coach och just metoden coaching beror på den att jag tror på den fria viljan, på kärlek och att kärlek är ett samlingsnamn allt bra här i livet. 
Vi föds med olika styrkor och svagheter, egenskaper, signalämnen, våran egen sanning och världsbild och att alla lever i sin egen värld, med sin egen karta och att vi ibland behöver rita om kartan för att hitta vägen fram, för hur vi än gör så förändras allt, du precis som jag och allt annat runt om kring oss. 
Jag vet att alla är unika, har sina egna unika förmågor och att det enbart är just du som med all säkerhet som vet vad som är bra för just dig.
Eftersom coachning enbart handlar om att ställa frågor som börjar i nu:et där vi behöver till att börja med acceptera livet som det är, för att sedan hitta möjligheterna hur vi ska komma till det du behöver, vill och där igenom hitta metoden till att uppnå bäst möjliga resultat för just dig.

Högkänslighet är i min värld en extra begåvning och en del av mig. 
Blev som liten betraktad som blyg och känslig, samtidigt som jag alltid varit delaktig och alltid hälsat på både kända och okända människor och har aldrig varit rädd för att stå på scenen, eller att ta kontakt med nya människor och släppa in dom i mitt liv. 
Har som jag tidigare skrev alltid gått min egen väg, alltid vågat säga både ja och nej, säga ifrån om det behövs och alltid eftersträvat rättvisa och att alla människor har samma värde.

Ulf Björnerud

bottom of page